FANDOM


伐木場是砍伐木材的地方。伐木場等級越高,單位時間內能砍伐的木材也就越多。

制作成本,糧食消耗


Level 1 40 | 100 | 50 | 60 | 2 |


Level 2 65 | 165 | 85 | 100 | 1 |


Level 3 110 | 280 | 140 | 165 | 1 |


Level 4 185 | 465 | 235 | 280 | 1 |


Level 5 310 | 780 | 390 | 465 | 1 |


Level 6 520 | 1300 | 650 | 780 | 2 |Level 7 870 | 2170 | 1085 | 1300 | 2 |Level 8 1450 | 3625 | 1810 | 2175 | 2 |


Level 9 2420 | 6050 | 3025 | 3630 | 2 |Level 10 4040 | 10105 | 5050 | 6060 | 2 |


Level 11 6750 | 16870 | 8435 | 10125 | 2 |


出產數值

Level 1 生產力上升 3 點, 至 5


Level 2 生產力上升 4 點, 至 9


Level 3 生產力上升 6 點, 至 15


Level 4 生產力上升 7 點, 至 22


Level 5 生產力上升 11 點, 至 33


Level 6 生產力上升 17 點, 至 50


Level 7 生產力上升 20 點, 至 70


Level 8 生產力上升 30 點, 至 100


Level 9 生產力上升 45 點, 至 145


Level 10 生產力上升 55 點, 至 200